Kortingen op Wiams taalstages

Veelgestelde vragen

Wij staan reducties toe van 5% op de inschrijvingsgelden aan:

  • gezinnen met drie kinderen of meer (kopie uit het trouwboekje is vereist)
  • een 2de, 3de, … inschrijving uit hetzelfde gezin in hetzelfde jaar

Deze reducties zijn niet cumuleerbaar. De aanvraag tot reductie moet ingediend zijn vóór het begin van de stage. Sommige mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer u!

Wij hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij AXA. De medische onkosten bij ongevallen worden terugbetaald, maar deze overeenkomst vult slechts de financiële tussenkomst van de mutualiteit aan. AXA betaalt geen dokters- of apothekerskosten terug als het gaat om een gewone ziekte die niet het gevolg is van een ongeval. Bij normale ziekte doet u gewoon beroep op de mutualiteit. De verzekeringsmaatschappij komt ook niet tussen voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke goederen zoals brillen, sportmateriaal, geld, …
Bij annulatie tot 15 dagen voor aanvang van de cursus rekenen we 100 EUR administratiekosten aan. Daarna rekenen we 175 EUR administratieve kosten aan. Annuleert u 10 dagen of korter voor de start van een cursus, is er geen terugbetaling voorzien.
Aanvraag tot terugbetaling dient schriftelijk te gebeuren en wordt slechts twee à drie weken later voldaan. Alle rekeningen worden 10 dagen na de stage definitief afgesloten, na die datum worden geen klachten meer aanvaard. Wij raden u aan eventueel een annulatieverzekering te nemen.
Wanneer een cursist(e) de stage moet verlaten wegens overmacht, gedrag of ziekte, of de stage vrijwillig verlaat, wordt geen terugbetaling voorzien.
Neen. De kinderen worden als het ware ondergedompeld in een taalbad. Contact met de ‘moedertalige’ buitenwereld beïnvloedt het leerproces negatief.
Alles hangt af van de lengte van de stage. Bij een stage van 7 dagen is 2 dagen afwezig zijn natuurlijk veel, maar het is nog altijd mogelijk de stage te volgen. Eventuele terugbetaling voor zo’n inkorting kan niet gebeuren omdat alle vaste kosten al gemaakt en betaald zijn.
Al is het aan te raden samen met alle andere cursisten de stage te beginnen, het is geen enkel probleem wanneer iemand door omstandigheden de stage een (of enkele) dag(en) later kan aanvatten.
Er is geen busdienst voorzien. De cursisten worden naar de stage gebracht en worden aan het einde afgehaald. Aan het begin van de stage is er voor de ouders een rondleiding; aan het einde is er een optreden door de cursisten in de doeltaal. De cursisten kunnen ook per trein komen. Zij worden dan door onze verantwoordelijken aan het station afgehaald. Indien de cursist niet naar de stage gebracht kan worden en te jong is om alleen met de trein te reizen, proberen wij sowieso een oplossing te zoeken, bv. door ouders die in uw buurt wonen te vragen uw zoon of dochter mee te nemen, of door iemand van de organisatie mee te sturen met de trein. Voor deze laatste oplossing wordt wel een meerkost gevraagd.

Wij staan reducties toe van 5% op de inschrijvingsgelden aan:

  • De juniors (6-12-jarigen) worden zoveel mogelijk aangemoedigd de doeltaal te spreken – we maken er zelfs een soort van competitie van – maar ze mogen ook nog hun moedertaal gebruiken. Daarom vind je in deze stages zowel Nederlandstaligen die Frans komen leren, als Franstaligen die Nederlands komen leren. Beide taalgroepen kunnen hier Engels leren. Tijdens de lessen zitten ze uiteraard apart, maar de ontspanningsmomenten brengen ze samen door. De lessen bij de juniors zijn speels opgevat en ook vrij kort (max. 45 minuten per les). We werken hier thematisch: jezelf voorstellen, de kleuren, de getallen, mijn lichaam, enz. We zingen liedjes, maken theaterstukjes, enz. Alles gebeurt heel communicatief en interactief, d.w.z. dat de kinderen zelf heel veel aan het woord komen. De nadruk ligt op de spreek- en de luistervaardigheden.
    Deze stage wordt vaak gekozen voor kinderen die nog weinig taalvaardig zijn of nog niet vaak van huis zijn geweest.
  • De 11-18-jarigen krijgen een taalbad en hier organiseren we per taal dus volledig aparte stages. Deze cursisten moeten altijd en overal de doeltaal spreken, dus niet alleen tijdens de les, maar ook aan tafel, tijdens sport en spel, enz. Deze kinderen hebben best al een basis Frans of Engels.

Voor jongeren van 11 à 12 jaar die al een tweetal jaar Frans krijgen op school, adviseren wij de 11-18-jarigen. Wat Engels betreft is het afhankelijk van de voorkennis van de jongere.

Wij organiseren meerdere soorten groepen in onze stages. In de eerste plaats is er het niveau: wij testen de vaardigheden van de cursisten de eerste dag en op basis daarvan komen ze in een bepaalde klas terecht. Meestal zitten ze daar op leeftijd bijeen. Daarnaast maken we ‘ploegen’. In de ploegen gaan we de stage verticaal in groepjes van een 10-tal cursisten verdelen: jongens en meisjes van verschillende leeftijden komen in de verschillende ploegen terecht. De oudere cursisten, die zeer vaak Wiams ancien zijn, helpen onze jongere cursisten. De meeste cursisten in deze stages zijn tussen 11 en 15 jaar oud. Bij spelactiviteiten zorgen wij er sowieso voor dat alle cursisten kunnen deelnemen. Wij voorzien steeds aparte opdrachten voor onze jongste cursisten die enkel door hen mogen worden opgelost.
Het beste is uiteraard dat er geen verloren voorwerpen zijn, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een of ander vergeten wordt. Indien wij het verloren voorwerp terugvinden, zijn er twee mogelijkheden: ofwel komt u het voorwerp afhalen in het kantoor in Bree, ofwel sturen wij het verloren voorwerp met de post naar uw thuisadres. In dat laatste geval vragen wij wel dat u de verzendingskosten op voorhand betaalt. Eén maand na de stage geven wij de achtergelaten spullen aan een liefdadigheidsinstelling.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Geen nood, bezorg ze ons en wij zorgen voor een passend antwoord.

” Alle activiteiten zijn in de prijs inbegrepen. “